ЭРЭЛЧНИЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
Сүнс;

-          Сүнсний амьдрал;

-          Үхлийн дараахи ертөнц;

-          Зүүдний зөн билэг;

-          Зүүдээр аялсан ертөнц;

        Клиник үхэл;

 Дэлгэрэнгүй»

Тэнгэрийн удаахи хүсэл- Тэнгэрийн албанд тэнцэх

Энэ нь томилогдсон албат тухайн үүрэгдсэн зарлигийг биелүүлэхэд хүрэлцэхүйц ухамсар, ёс суртахуун, оюун хийгээд эрдэм, хүч чадварыг эзэмших явдал юм.  Үүнийг тухайн албат өв уламжлах замаар эзэмшинэ. Өөрөөр хэлбэл өөрийн удмаас эрт нэгэн цагт дээрх үүргийг гүйцэтгэж явсан “нэгнээс” суралцан, уламжуулан авна гэсэн үг.

 Дэлгэрэнгүй»