ЭРЭЛЧНИЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

Хүний махан хүнстэн хүрэл чулуун зүрхтэн

2014 оны 09-р сарын 10 Нийтэлсэн erelchin

Хүний махан хүнстэн хүрэл чулуун зүрхтэн- Энэ үгийг би олонтаа сонсож, уншиж байсан бөгөөд онгод тэнгэрийн сүр их хүч, аюумшиггүй хатан зориг, саар муугийн эсрэг хэлбэрэлтгүй хатуу тэмцэгч гэсэн ухагдахууныг агуулж байна хэмээн боддог байлаа.

Харин нэг удаа надад ийм нэгэн явдал тохиолдсоныг хуваалцая.

 Дэлгэрэнгүй»