ЭРЭЛЧНИЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

ДУНДАД ЗУУНЫ МОНГОЛЧУУДЫН “ОВОГ”

2016 оны 09-р сарын 11 Нийтэлсэн erelchin
Эрдэмтэн судлаачдын өгүүлсэнчлэн дундад зууны овог нь нийгмийн зохион байгуулалтын үндсэн нэгж байв. Учир нь тэрхүү овог зөвхөн нэг удам, угсаанд хамаарсан хүмүүсээс бүрдэж байсангүй. Овогт овгийн удирдлага болох толгойлогч хийгээд тэдний ураг удмын төлөөллөөс гадна хожим хамжлага ард хэмээн нэрлэгдэх болсон “боол, зарц, харан” нар дийлэнх хувийг эзэлдэг байв.  Дэлгэрэнгүй»

МОНГОЛЧУУДЫН “ОВОГ”

2016 оны 09-р сарын 11 Нийтэлсэн erelchin
Хөгтэй ч гэх үү, хөгжилтэй ч гэхүү нэгэн айлын хүүхдүүд бүгд өөр “овог”-тон болжээ. Ахмад хөвүүн нь “алаг адуут”, ар дах дүү нь “харнууд”, охин дүү нь “олхунуд”, удаах нь “бэсүд”, бага дүү нь харин “боржгин” овогтой. Өөр өөр угсаа, язгуурыг “сонгож” удамласан тэдний хойчис нэгэн цагт өвөр зууртаа ураг барилдаж болох нь. Дэлгэрэнгүй»

Мөнхөд бүхнийг эрхшээгч

2016 оны 09-р сарын 11 Нийтэлсэн erelchin
Эцэстээ тэрхүү сүнслэг оршихуй дээд Мөнх тэнгэртэй яг адил агуулга, эрчимтэй гэдгээ танин, түүгээрээ өөрийгөө бүтээн, бүрэн агуулгажин орших цагтаа л дээд цөмдөө буцаж нэгддэг. Хүн төрөл нь хөгжлийн төвшингөөрөө харьцангуй доогуур төвшинд хамаардаг. Дэлгэрэнгүй»

“Мөн” голт Тэнгэрийн Монголчууд

2016 оны 09-р сарын 11 Нийтэлсэн erelchin
“Мөн”-өө голчилно гэдэг нь өөрийн нэгэн төрлийн дүрт амьдралд хэт авталгүй, сүнслэг хөгжлийнхөө үнэнээр агуулгаа бүрдүүлэн, орчлон хорвоогийн үнэний хуулийг мөрдөн, өөрсдийн үүргийг гүйцэлдүүлэн амьдрахыг хэлнэ. Ингэж амьдрагч хэн ч бай хүн төрөлтний “зовлон”-гоос ангид буюу үйлийн үрийг ариусган орших боломжтой. “Мөн”-ийг гол чиг шугмаа болгон хөгжин дэвшдэг Монголчуудын хувьд хөх тэнгэрийн дээд хүч, ухааны эрчмийн хүчирхэг холбоосыг өөрсдийн урагт уламжлан, удмын торлогийн бүтэцлэг байдлаар өвлүүлдэг байв Дэлгэрэнгүй»

УДМЫН АМИН НЭГДЭЛ

2016 оны 09-р сарын 11 Нийтэлсэн erelchin
Хэн нэгэн “хүн” төрлийг ологч ясан талын язгуурынхаа өгөгдөл, мэдээллээр ижил олон төрөл садантай бөгөөд мэдээлэлжсэн эрчмийнхээ холбоосоор бусдынхаа хувь тавиланд их, бага ямар нэг хэмжээгээр байнга нөлөөлж байдаг. Улаан цусны өгөгдөл бүхий төрөл садангуудынхаа хувь тавиланд ч мөн адил нөлөөлнө. Дан ганц өөрөө нөлөөлөөд зогсохгүй, ижил төсөөтэй бусдаасаа хамааран оршдог Дэлгэрэнгүй»