ЭРЭЛЧНИЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

Шинай буюу Самади бясалгалын үе шат

2016 оны 10-р сарын 23 Нийтэлсэн erelchin

Дээд эрүүл мэнд усны бясалгал

2016 оны 10-р сарын 23 Нийтэлсэн erelchin

ХҮН ЕРТӨНЦ БЯСАЛГАЛЫН МЭДЛЭГ

2016 оны 10-р сарын 23 Нийтэлсэн erelchin

ВИПАШЯНА БЯСАЛГАЛ

2016 оны 10-р сарын 23 Нийтэлсэн erelchin

АМЬДРАХ УРЛАГ БЯСАЛГАЛ

2016 оны 10-р сарын 23 Нийтэлсэн erelchin

ОШО БЯСАЛГАЛЫН ТӨВ

2016 оны 10-р сарын 23 Нийтэлсэн erelchin

ЖОЛЛИ БЯСАЛГАЛ

2016 оны 10-р сарын 23 Нийтэлсэн erelchin

РЕЙКИ БЯСАЛГАЛ

2016 оны 10-р сарын 23 Нийтэлсэн erelchin

АРЬЯАБАЛ БЯСАЛГАЛ

2016 оны 10-р сарын 23 Нийтэлсэн erelchin

КРИШНА БЯСАЛГАЛ

2016 оны 10-р сарын 23 Нийтэлсэн erelchin

ХӨХ ТЭНГЭРИЙН МӨНХ ХҮЧНИЙ БЯСАЛГАЛ

2016 оны 10-р сарын 23 Нийтэлсэн erelchin

ЧИНАДААС ХАЛИХ БЯСАЛГАЛ

2016 оны 10-р сарын 23 Нийтэлсэн erelchin

Ved бясалгал

2016 оны 10-р сарын 23 Нийтэлсэн erelchin

Bagvat Gita, бясалгал

2016 оны 10-р сарын 23 Нийтэлсэн erelchin