ЭРЭЛЧНИЙ ТЭМДЭГЛЭЛ : ГЭГЭЭРЭЛ: Их Багш Шири Чинмой

ГЭГЭЭРЭЛ: Их Багш Шири Чинмой

Гэгээрлийн тухай хэлж өгнө үү?

Энэ дэлхийд эзэмшвэл зохилтой нэг л зүйл бий бөгөөд тэр нь юу хэмээвээс гэгээрэл билээ. Гэгээрлийг олохын тул бид чин сэтгэлтэй, номхон дорой болох ёстой. Харамсалтай нь энэ дэлхийд чин сэтгэл хэмээгч нь эрт урьдын цагт мөхөж үгүй болсон бол номхон дорой чанар хараахан үүдэж төрөөгүй л байна. Тийм болохоор чин сэтгэлээ эргүүлж сэргээхийн төлөө чармайцгаая, тэмүүллийнхээ хүчээр номхон дорой чанарынхаа үүдэж төрөх цагийг урагшлууж наашлуулахын төлөө чармайцгаая. Тэр л цагт бид Бурханы гэгээрэлд хүрэх болно.

Гэгээрэл хэмээгч нь тэртээ алсад байдаг зүйл бус, тун ойрхон бий, ердөө бидний дотор л бий. Дотоод хөгжил дэвшлийнхээ үрээр агшин бүхэнд бид ухамсартайгаар гэгээрэл рүү дөтлөн ойртдог юм. Хамгийн өндөр дээд гэгээрэл хэмээвээс Бурханы гэгээрэл билээ. Энэхүү гэгээрлийг зөвхөн сүнс төдийгүй зүрх, ухаан, тамир, бие цөм олж хүртэх ёстой. Бурханы гэгээрэл гэдэг нь Бурхантай ухамсартайгаар бүрэн төгс нэгдэхийн нэр билээ. Бид бүгдийн төдийгүй хамаг дэлхийн Эх булаг болсон Түүний дотор нэвтрэн орсныхоо үрээр бид Бодит Ахуйд дөтлөн очдог. Тэрхүү Бодит Ахуй хэмээвээс бидний үүрдийн Баясгалан билээ. Бурхан юугаар амьсгалнам бэ гэвэл Баясгалангаар амьсгалдаг юм.

Гэгээрэл гэдэг сүнсийг ухамсарлан танихын нэр. Гэгээрлийн ачаар хүн Бурханы бүхнийг чадагч Хүч, цаглашгүй Нигүүлсэл, хязгааргүй Гэрэл, төгс Төгөлдөрийг нь анхлан таньж ухаардаг. Чухам гэгээрлийн ачаар л Бурхан үнэн бодитой юм байна гэдгийг мэддэг. Гэгээрэлд хүрэхээс өмнө Бурхан байдаг нь онол төдий юм. Гэгээрэлд хүрсний хойно Бурхан оршиж байдаг нь үнэн бодит болно.

Үнэнхүү гэгээрэлд хүрсэн хүн өрөөл бусдыг найдаж хүлээх юмгүй, төгөлдөр бус хүмүүс гэж үздэггүй. Гэгээрэлд хүрсэн мөчөөсөө тэрээр өөрийгөө өрөөл бусадтай үнэхээр нэгдмэл болохыг ухаарах агаад өрөөл бусдын дутагдалтай муу гэгдээд байгаа чанаруудыг Бурхан Өөрөө тэдний дотор, тэдний биеэр дамжуулж үзэж туулж байдаг болохыг ухаардаг.

Гэгээрэл гэдэг бол урьд өмнө танд байсан бөгөөд мартагдаж гээгдсэн зүйл юм. Энэ бол яавч цоо шинэ зүйл биш. Үнэхээр гэгээрэлд хүрэхийг хүсч буй хүн бол багахан гэрлээс арвин их гэрлийг, цаглашгүй их гэрлийг зорин явж байна гэж ухаарах учиртай.

Гэгээрэлд түргэн хүргэх ямар нэг тусгай зам бий юу?

Нэг тусгай зам бий. Тэр бол ухамсарт тэмүүллийн зам. Нэн тэргүүнд Бурхан байх ёстой. Тэмүүлэл буюу дотоод мэгшил маань бие, тамир, ухаан, зүрх, сүнснээс үүдэх ёстой. Сүнс мэдээжээр цаг үргэлж тэмүүлж ирсэн билээ. Хүний бие, тамир, ухаан, зүрх нь үүнийг ухамсарлан мэдэх хэрэгтэй. Ахуй хэсгүүд маань бүгдээрээ ухамсартайгаар тэмүүлэх аваас чөлөөлөлд хүрэх цаг маань түргэсэн наашлах боломжтой болно.

Өөрийгөө таньж гэгээрнэ гэдэг нь юу вэ?

Өөрийгөө таньж гэгээрэхийн хамгийн гүн гүнзгий утга нь өөрийгөө олж нээхүй юм. Өөрөөр хэлбэл хүн өөрийгөө Бурхантай нэгдмэл гэдгээ ухамсарлаж мэдэхийн нэр. Та ном судраас Бурханы тухай уншиж, бусдаас Бурханы тухай дуулж мэдсэн. Гэлээ ч Түүнийг ухамсарлаж гэгээрээгүй хэвээрээ л байна.

Гэгээрэл гэж юу болохыг ухаарахын тулд юуны өмнө дотоод “Би”-гээ хайрлах хэрэгтэй. Дараа нь гэгээрлийг өөрийг нь хайрлах хэрэгтэй. Чухам энэ л хайр сүнсийг сэрээдэг. Чухам энэ л хайр ухамсрыг маань гийгүүлдэг. Хайрлагтун, та хайрыг хүртэх болно. Гэгээрэгтүн, та биеллийг олох болно.

Гэгээрэлд ойртон ирж байгаагаа бид мэдэх үү, эсвэл гэгээрэл гэнэт санамсаргүй байдлаар хүрч ирэх үү?

Жинхэнэ гэгээрэл санамсаргүй байдлаар ирдэггүй. Аажим аажмаар Бурханы гэгээрэлд бид хүрдэг. Гэгээрлийн торгон ирмэгт хүрсэн хүн, хэдхэн хоног, сар эсвэл хэдхэн жилийн дараа түүнд хүрнэ гэдгээ мэдэж байдаг. Гэгээрэл гэдэг бол Бурхантай ухамсартай, бүрэн төгс нэгдэхийн нэр. Тэгэхээр Бурхантай хязгаарлагдмал байдлаар ухамсарт холбоо тогтоож чадаагүй байгаа хүн хэрхэн яаж Бурхантай нэгмөсөн хязгааргүй, ухамсарт нэгдлээ тогтоож чадах юм бэ?

Чөлөөлөл гэгээрэл хоёрын хооронд ямар нэг ялгаа бий юу? Эсвэл тэдгээр нь огт ялгаагүй, нэг л ижил чанартай юу?

Чөлөөлөл гэгээрэл хоёрын хооронд асар их ялгаа бий. Чөлөөлөл гэдэг нь гэгээрлээс хавьгүй доор юм. Энэ төрөлдөө чөлөөлөлд хүрсэн байлаа гэхэд үүнээс хойш хэдэн төрлийн дараа гэгээрэлд хүрнэ. Эсвэл нэг төрлийн дотор чөлөөлөл, гэгээрэл хоёуланд нь хүрэх тохиолдол ч бий. Гэхдээ чөлөөлөлд хүрэхгүйгээр гэгээрэлд хүрнэ гэдэг боломжгүй. Зарим агуу сэтгэл зүрхний Багш нар золоор цөөн хэдэн чөлөөлөгдсөн сүнсийг буулган ирж, өөрийнхөө тунхаглалд туслалцуулдаг. Тухайлбал Шри Рамакришна Багш Вивекананда, Брахмананда хоёрыг буулган ирсэн билээ. Агуу сэтгэл зүрхний Багштай хамт хорвоо дэлхийн тайзнаа бууж ирсэн зарим тийм сүнснүүд гэгээрэлд хүрэхийн төлөө санаа тавьдаггүй, зөвхөн Багшдаа тусалдаг. Вивекананда, Брахмананда нартай ижил зарим нэг нь гэгээрлийг ч бас хүсдэг юм.

Чөлөөлөгдсөн сүнс гэдэг нь мунхгийн харанхуй хийгээд хорвоогийн эгэл буурай, бурхангүй амьдралаас ангижран чөлөөлөгдсөн сүнс юм. Өөрийнхөө ахуй байдлаараа тийм сүнс өрөөл бусдыг цэвэр ариун, энгийн, сайхан сэтгэлтэй, энэрэнгүй болоход нь урамшуулж зоригжуулдаг. Түүний дотроос асар их ариун, тайван тогтуун чанар хөврөн гарах тул хүмүүс түүнд хүрч, түүнтэй ярилцаж, нүүр царайг нь харахыг хүсдэг. Түүнийг гэгээнтэн хүнээс ч агуу гэж хэлж болно. Үнэхээр чөлөөлөгдсөн сүнсийг хорвоогийн мунхаг, харанхуй чанар бүчин авч чадахгүй. Эсвэл тэр өөрөө цаг ямагт сэрэмжтэй байж, тэр бүгдийг өөртөө ойртуулахгүй. Гэгээрсэн сүнс бол түүнээс хавьгүй өндөр юм. Гэгээрсэн сүнс ухамсартайгаар Бурхантай хагацаж салшгүй нэгдсэн байдаг.

Гэгээрсэн сүнс туйлын их хүчтэй. Өөрийгөө хэн болох, мөн өөрөө хаанаас ирсэн болохоо тэр мэддэг. Орчлонгийн болон хэтийдсэн ухамсрынхаа хүчээр тэрээр хүн төрөлхтний мунхгийн харанхуй хийгээд хорвоо дэлхийн ухамсрын гүнээ нэвтрэн орж, түүнийг гэрэлт бамбараараа гийгүүлдэг.

Чөлөөлөгдсөн сүнс гэдэг бол цэвэр ариухан, хөөрхөн балчир хүүхэдтэй ижилхэн юм. Гэвч та тэр балчирхан хүүхдийн дэргэд хичнээн удаан байх билээ? Түүний тус дэмээр та хол явж, Оройндээдэд хүрч чадахгүй. Харин гэгээрсэн сүнс бол насанд хүрсэн хүнтэй ижил агаад танд асар их тэмүүлэл, гэрлийг өгнө, ахуй амьдралаа авч явах цэцэн мэргэн ухааныг хүртээнэ. Гэгээрлийн замаар замнахад чөлөөлөгдсөн сүнс танд урам дэм болдог бол гэгээрсэн сүнс зөвхөн урам дэм болоод зогсохгүй, удирдан залуурдаж, туйлын зорилгод тань хүргэх болно.

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)